Breakfast Recipes

CHICKEN STEW

Hi friends…. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻസ്റ്റൂ ആയാല്ലോ വളരെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആണ് … ചിക്കൻസ്റ്റുവിൽ വെജിറ്റബിൾസും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർന്നതിനാൽ അതൊരു ഹെൽത്തി ഡിഷ്‌ എന്നുകൂടി പറയാം ഗീറൈസ് ചപ്പാത്തി പൊറാട്ട വെള്ളയപ്പം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ചിക്കൻസ്റ്റൂ  നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് … അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു നോക്കാം …. ചേരുവകൾ :- ചിക്കൻ – അരക്കിലോം വെളിച്ചെണ്ണ – ഒരുടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു – രണ്ടെണ്ണം വീതം പട്ട – ഒരിഞ്ചു കഷ്ണം കറിവേപ്പില – രണ്ടു കതിർ സവാള – ഒന്നു വലുത് പച്ചമുളക് -3 കാരറ്റ് -ഒരു ചെറുത് ഉരുളൻ കിഴങ്

CHANNA KURMA {വെള്ള കടല കുറുമ }

Hi friends…. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ആണ് …ചന്ന കടല കുറുമ    {വെള്ള കടല കുറുമ } ഇതു ചപ്പാത്തി വെള്ളയപ്പം ദോശ പൊറോട്ട എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ കഴിക്കാം വളരെ രുചികരവും ഹെൽത്തിയും ആണ് … അപ്പൊ നമ്മൾക്കു റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം … How To Make Channa Kurma ചേരുവകൾ :- വെള്ള കടല – ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ – അര കപ്പ് സവാള – ഒന്നു വലുത് കറി വേപ്പില – രണ്ടു കതിർ ഇഞ്ചി – ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി

Kuzhi Paniyaram Recipe

Kuzhi Paniyaram Recipe with Step by Step Pictures Hello foodies! Today I am sharing a very delicious, popular, easy South Indian recipe. It’s call Kuzhi Paniyaram. If you are bored of having idlis and dosas, you should definitely try this recipe of Kuzhi Paniyaram. It can be served for breakfast or lunch. This paniyaram is usually served with onion tomato chutney. I served it with coconut-sesame chutney because that’s how

Bhindi in Peanut Masala Recipe

Bhindi in Peanut Masala Recipe with Step by Step Pictures Hey foodies. This is an extremely simple recipe for okra of bhindi as we call it here in India. It’s such a versatile vegetable and there are so many ways to make it. I have already shared a few recipes of bhindi or lady’s finger cooked in different styles using different spice mixes. This one is the new addition to

Mushroom Baby Corn Stir-Fry Recipe

Mushroom Baby Corn Stir-Fry Recipe with Step by Step Pictures. Hey foodies! Today I am going to share with you a very interesting and easy recipe. This is the recipe of mushroom baby corn stir fry. It needs very basic ingredients and gets ready in less than  minutes. I love to have it for breakfast along with simple scrambled eggs. You can have a toast on the side as well

Green Moong Bean and Oats Pancake Recipe / Hare Moong aur Oats ka Cheela

Hey dearies! Today I am sharing a healthy breakfast recipe. It’s a pancake recipe. These pancakes are made from whole moong bean and instant oats, which makes them so healthy. It has a very good taste from the garlic and yogurt. The combo of spicy and slightly sour is awesome! These pancakes can be made in a jiffy. You only need to have moong sprouts at hand. The recipe is like a

Creamy Scrambled Eggs

Hello Foodies. Today I am going to share the best recipe for scrambled eggs. These are the best, tastiest and the juiciest scrambled eggs I have had. This recipe is the result of using whatever I had in the fridge. You could make grilled scrambled eggs sandwiches using this recipe. Or you could simply have it on a slice of toasted bread. I just have it on its own because it

Chettinad Egg Curry

Hi i am vinayasooraj, to day i am sharing with u the recipe of Chettinad Egg curry. Chettinad egg curry is well with rice, roti and dosa. The chettinad egg curry tates very much like restaurant style. Its a very popular food in Tamilnadu. Eggs contain various nutrients that are important for health. Egg is really a pretty food. I am reduce the quantity of spicy because its my baby’s

Kerala Style Easy Avial Recipe

Hello Friends Today   I am   Sharing  a   Mixed  Vegtables   (  Avial  )   It’s  Very  Imporant   Side  dish in Kerala.It   occupies  an  important  place  in  kerala.  Cuisine  and  is  a  must  for Onamsadiya, marriage Function, Vishu  Kerala  Style  using  this  easy  avial  recipe. very  tasty  vitamins &  healthy to our body. so  please  try  it   very  easy  recipe. It   can  be  eaten  Rice, Chappatti,

Kerala Egg Roast

  Hello Friend, This is my first recipe which was posting at Yummy Recipes… Today I am Sharing you a Non-Vegetarian side dish recipe. It’s the recipe of kerala. Egg roast is a delicious spicy preparation of the egg with delicious Onion and tomato paste. It is very tasty side dish. This dish is the favorite dish in our home and our family… In my home My mom and dad’s

Aloo Paratha Recipe

Hello, my dear foodie buddies! Today I’m sharing a recipe of an Indian flat beard stuffed with savory potato filling. It is also called as ‘Aloo Paratha’ in Hindi. Aloo paratha is generally had for breakfast, accompanied with plain yogurt, pickle or buttermilk, as per one’s choice. Easy and quick to make! For the purpose of measurement, 1 cup = 250 ml. This recipe yields 4 to 5 parathas. Ingredients Potato-

How to Make Paruppu Rasam

Paruppu Rasam Recipe with Step by Step Pictures | Toor Dal Rasam Recipe with Step by Step Pictures Hey foodies! A few minutes earlier I shared the recipe of Ulundu Vadai or Urad Dal Vadas. They are crisp on the outside and fluffy on the inside and you can find the recipe of Ulundu Vadai here.here.. I served them with Paruppu Rasam the recipe of which I am sharing now

Ulundu Vadai Recipe

Hey dear foodies! Hope you are having a great weekend. For me, weekends mean cooking something special. So today I made Ulundu Vadai and Paruppu Rasam (Recipe here). Ulundu Vadai or Urad Dal Vadas are deep-fried fritters made with skinned, split black bengal gram. The lentil is soaked for a few hours and ground to a fine paste next morning and left to stand for 8-10 hours to ferment. You add the

Vaghareli Bhakri Recipe with Step by Step Pictures

Vaghareli Bhakri Recipe with Step by Step Pictures. Hey foodies! Today I am sharing the recipe of a popular Gujarati snack called Vaghareli Bhakri. It is made from leftover bhakri or jowar (Sorghum) / bajra (Pearl Millet) flatbread. I usually make it when I don’t feel like cooking much and want have a quick bite to curb the hunger pangs. Vaghareli Bhakri is spicy, and very tasty. Even though it

Corn and Spinach Fusion Sandwich Recipe

Corn and Spinach Fusion Sandwich Recipe with Step by Step Pictures Hey foodies! Today is the last day of 2015 and I am all busy with tonight’s party food preparation. Since there is so much that needs to be done, I am trying top save time on cooking lunch. I am going to put my leftover mixture of Corn-Palak Tikki or the Spinach and Sweet Corn Patty to some good use.

Bread Roll Recipe/Stuffed Bread Roll Recipe/Fried Stuffed Bread Roll Recipe.

How to make Bread Roll Recipe/Stuffed Bread Roll Recipe/Fried Stuffed Bread Roll Recipe. Hi foodies! Here is a scrumptious and mouth watering appetizer stuffed bread rolls recipe for you. This is an easy and simple Indian recipe of homemade fried stuffed bread rolls. Here the spiced potato stuffing is covered with bread. Packed garam masala of everest brand is used, you can use any brands garam masala for this bread

Tomato & Cucumber Sandwich Recipe

Tomato Cucumber Sandwich Recipe with Step by Step Pictures. Hello foodies. Today I am sharing a very simple sandwich recipe. It needs minimal ingredients and is very healthy. This sandwich packs the natural flavors of tomato and cucumber. The seasoning is very light and doesn’t overpower the taste of the veggies. I haven’t used any cheese in this sandwich, instead just some olive oil mayonnaise. The juices from the veggies

how-to-make-rava-kichadi

Rava kichadi is a very tasty South Indian breakfast item.  It can be called as a variation of our traditional upma.  It is one of our favorite breakfast dish. It is made using semolina or rava or sooji and vegetables.  It is very easy to prepare and tasty.  The addition of spices make it more flavorful. This is one of the easiest and quickest recipe that comes handy when you

Soya Bean Kebab Recipe.

How to make Soya Bean Kebabs with step by step pictures. Kebabs are usually made of lamp meat and a popular appetizer served in the parties. Here’s a appetizing soya bean kebab recipe for the vegetarian eaters delight. Soya bean are the best substitute to meat and fish.Recipe of soya bean kebabs are the easy and simple to make recipe. If you want to switch to vegetarian diet than soya

Ajwain Papdi Recipe/ Papdi for chaats Recipe.

Ajwain Papdi Recipe/Papdi for Chaats Recipe. Hello foodies! Here is easy and simple tea time snacks recipe for you. Papdi is easy homemade snacks. Here I have used ajwain/carom seeds which add to the taste and aroma to the papadi. You can also use some other spices of your choice. Ajwain papdi is one of the best travelling snacks. This is a superlative namkeen recipe and a scrumptious Indian snacks.